ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETVERKOOP ALPHENS.NL

1. De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het evenemententerrein betreedt. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het bezoeken van het evenement onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de organisatie.

2. De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betalingen via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

3. Consument is zich er van bewust dat e-tickets niet worden teruggenomen of kunnen worden omgeruild. Consument is zich er van bewust dat e-tickets hun geldigheid verliezen bij het verstrijken van de geldigheidsdatum.

4. Alphens.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.

5. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen.

6. De e-tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Consument draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en consument maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

7. Een e-ticket geeft slechts eenmaal toegang tot de locatie, kopiëren of meer dan eens afdrukken van het e-ticket heeft geen zin.

8. Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de tickets.

9. Uw ticket is voorzien van een at random uitgegeven unieke barcode in combinatie met een uniek serienummer. Aan de toegang wordt uw ticket gescand. Alle tickets zijn maar eenmaal geldig. Kopiëren van het ticket is daarmee nutteloos. Elk misbruik zal door Alphens.nl of desbetreffende organisatie worden vervolgd. De tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang. De tickets kunnen niet worden uitbetaald en de geldigheid van de e-tickets kan niet worden verlengd of aangepast.

10. Alphens.nl is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van aangesloten organisaties.

11. Alphens.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aard en inhoud van de evenementen of aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan een evenement.

12. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Alphens.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

13. Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Alphens.nl accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

14. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Alphens.nl.

15. Lees hier onze privacystatement omtrent AVG